Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielanie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług

1. Informacje udzielane są w ciągu:

- natychmiast – w sprawie zaistniałych awarii wodociągowych lub kanalizacyjnych.
- 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu  usunięcia zakłóceń w świadczeniu usług.
- 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia zakłóceń w świadczeniu usług.
- 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia wymagające postępowania wyjaśniającego


2. Osoby załatwiające:

2.1  W dni robocze od 700 do 15 00. 

- informacje w zakresie dostarczania wody:
Kierownik Działu Wykonawstwa
tel.: 77 4363617 wew. 35, Prudnik ul. Poniatowskiego 1,
Kierownik Działu Sieci
tel.: 77 4362730 wew. 21, Prudnik ul. Poniatowskiego 7
Mistrz ds Produkcji Wody
tel.: 77 4362730 wew. 24, Prudnik ul. Poniatowskiego 7,

- informacje w  zakresie odbioru ścieków:
Kierownik Działu Sieci
tel.: 77 4362730 wew. 21, Prudnik ul. Poniatowskiego 7
Mistrz Działu Sieci ds oczyszczania ścieków
tel.: 77 4362730 wew. 23, Prudnik ul. Poniatowskiego 7
Dział Laboratorium
tel.: 77 4362730 wew 29, Prudnik ul. Poniatowskiego 7

- informacje w sprawie obowiązujących taryf i opłat za usługi:

Kierownik Działu Windykacji
Pracownik Działu Windykacji
tel.: 77 4363617 wew. 33, 31 lub 37, Prudnik ul. Poniatowskiego 1

2.2 Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy:

Informacje można uzyskać pod następującymi nr telefonu:
- 994,
- 77 4362730

 

Wersja XML