Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uzgadnianie dokumentacji projektowych

Pobierz DOCWniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej.doc

Plik w formacie MS Word.
Aby pobrać darmową przeglądarkę plików MS Word (*.doc)
kliknij odnośnik:
http://download.netkoncept.com/wd97vw32.exe 

1. Opis procedury:

1.1 Wystąpienie osoby zainteresowanej z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej (druk do pobrania na osobnym pliku). Do wniosku osoba ubiegająca się o uzgodnienie załącza:
   -   projekt budowlany przeznaczony do uzgodnienia.

1.2  Zakład zajmuje stanowisko w sprawie uzgodnienia przedstawionej dokumentacji projektowej  i   przekazuje je wnioskodawcy  na piśmie .

2. Terminy:
    Zakład   zobowiązany   jest  zająć stanowisko w sprawie  uzgodnienia dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Osoby załatwiające:
   mgr inż. Izabela Kałwa,
   tel.: 77 4363617 wew. 34, Prudnik, ul. Poniatowskiego 1

4. Koszty:                                                      

    Zgodnie z Cennikiem Opłat za usługi techniczne i inne   świadczenia objęte działalnością Spółki

5. Podstawa prawna:
    Obowiązek uzgadniania dokumentacji projektowych wynika z wydanych warunków przyłączenia.

 

 
 
Wersja XML