Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Pobierz DOCWniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.doc

Plik w formacie MS Word.
Aby pobrać darmową przeglądarkę plików MS Word (*.doc)
kliknij odnośnik:
http://download.netkoncept.com/wd97vw32.exe

 

1. Opis procedury:

 

1.1  Wystąpienie osoby zainteresowanej z wnioskiem o przyłączenie do sieci    (druk do pobrania na osobnym pliku). Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

-          oświadczenie o posiadanym tytule prawnym korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

-          aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

1.2 Zakład określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje je     wnioskodawcy.

 

2.   Terminy:

Zakład   zobowiązany   jest    wydać   warunki  techniczne   przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

3.       Osoby załatwiające:

mgr inż. Izabela Kałwa 

 tel.: 77 4363617 wew. 34, Prudnik ul. Poniatowskiego 1

      

4.      Koszty:

Zgodnie z Cennikiem Opłat za usługi techniczne i inne   świadczenia objęte działalnością Spółki

 

5.       Podstawa prawna:

 

5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Prudnik oraz Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Lubrza.

5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)

 
Wersja XML