Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Spółki

UCHWAŁA  Nr 55/IX/2019

z dnia 4 października 2019r.
Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o.

w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki

 

§1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Spółki projekt zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spólka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnościa, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja XML