Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Spółki - struktura własnościowa oraz informacja o dochodach i stratach

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33 337 210,00 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 4 442 udziały w wysokości 7 505 zł (siedem tysięcy pięćset pięć złotych) każdy.

Zastaw na udziałach, użytkowanie udziałów: żaden z udziałów nie został zastawiony; na żadnym z udziałów nie ustanowiono użytkowania.

Wersja XML