Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

 1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących (dziennik podawczy).
 2. Rejestr skarg i wniosków.
 3. Ewidencja i archiwum kontroli.
 4. Dziennik pogotowia technicznego (ewidencja awarii).
 5. Rejestr zleceń.
 6. Rejestr wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 7. Rejestr zawartych umów  na dostawę wody i odbiór ścieków.
 8. Rejestr zawartych umów na wykonanie robót.
Wersja XML