Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

(05.05.2020) Ogłoszenie numer: 02/05/05/2020

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji

PDFOgłoszenie.pdf
PDF1. Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe.pdf
DOCX1.1 załacznik nr 1A - Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna).docx
DOCX2. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx
DOC3. załącznik nr 3 - wzór umowy.doc
7Z4. załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Wykonwaczy.7z
7Z5. załącznik nr 2 do OPZ - Projekt zamienny.7z
DOCX6. Załącznik nr 3 do OPZ - Wyciąg z projektu wykonawczego.docx
PDF7. Załącznik nr 4 do OPZ - Specyfikacja Techniczna.pdf
PDF8. Załącznik nr 5 do OPZ - zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu.pdf
PDF9. Załącznik nr 6 do OPZ - Przedmiar robót.pdf
PDF10. Załącznik nr 7 do OPZ - Decyzja nr 307 pozwolenie na budowę.pdf
PDF11. załącznik nr 7a do OPZ - Decyzja nr 276 decyzja zmieniająca do decyzji 307.pdf
PDF12. Odpowiedź na pytanie z dnia 20.05.2020r..pdf
PDF13. Załącznik nr 8 A Dokumentacja Geologiczno - Inżynierska.pdf
PDF14. Załącznik nr 8 B Dokumentacja Geologiczno - Inżynierska - Część graficzna.pdf
PDF15. Odpowiedzi na pytania z dnia 22.05.2020r..pdf
PDF16. Załącznik nr 9 - Decyzja lokalizacyjna sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych.pdf
PDF17. Odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2020r..pdf
PDF18. Odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2020r..pdf
PDF19. Odpowiedź na pytanie z dnia 26.05.2020r..pdf
PDF20. Odpowiedźna pytanie z dnia 26.05.2020r..pdf
PDF21. Odpowiedzi na pytania z dnia 28.05.2020r..pdf
PDF22. Zmiana terminu składania ofert.pdf
PDF23. Odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2020r..pdf
PDF24. Informacja z otwarcia zapytań ofertowych.pdf
PDF25. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf
PDF26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML