Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

(04.05.2020) Ogłoszenie numer: 06/04/05/2020

Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych PS1 w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie Przepompowni ścieków PS1 oraz Stacji Uzdatniania Wody Szybowice w systemy podtrzymania zasilania energetycznego

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2. Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe.pdf
DOCX2.1. załącznik nr 1A. - Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna).docx
DOCX3. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx
DOC4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc
PDF5. Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt zamienny do projektu budowlanego.pdf
PDF6. Załącznik nr 2a do OPZ - Sieć kanalizacji sanitranej grawitacyjnej i tłocznej (Rys_1).pdf
PDF7. Załącznik nr 2b do OPZ - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej (Rys_2).pdf
PDF8. Załącznik nr 2c do OPZ - Schemat najazdowej przepompowni ścików (Rys_3).pdf
PDF9. Załącznik nr 3 do OPZ - Plansza zbiorcza uzbrojenia.pdf
PDF10. Załącznik nr 4 do OPZ - Specyfikacja techniczne instalacji elektrycznej.pdf
PDF11. Załącznik nr 5 do OPZ - Przedmiar przepompowni ścieków Szybowice PS1.pdf
PDF12. Załącznik nr 6 do OPZ - Przedmiar robót instalacji zasilania elektrycznych.pdf
PDF13. Odpowiedz na pytanie z dnia 06.05.2020.pdf
PDF14. Odpowiedź na pytanie z dnia 08.05.2020r..pdf
PDF15. Odpowiedź na pyatnie z dnia 27.05.2020r..pdf
PDF16. Informacja z otwarcia zapytań ofertowych.pdf
PDF17. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf
PDF18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML