Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

(13.03.2019) Ogłoszenie numer: 524523-N-2019

Termomodernizacja obiektów stacji uzdatniania wody przy ul. Prężyńskiej 30 w Prudniku

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2. SIWZ.pdf
PDF3. Załącznik nr. 8 - Projekt budowlano wykonawczy.pdf
PDF4. Załącznik nr. 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf
PDF5. Załącznik nr. 10a - Przedmiar robót dla budynku pompowni wody.pdf
PDF6. Załącznik nr 10b- Przedmiar robót dla budynku chlorownik.pdf
PDF7. Załącznik nr 10c - Przedmiar robót dla budynku zbiornika wody.pdf
PDF8. Informacja z otwarcia ofert z dn. 01.04.2019.pdf
PDF9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDF10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML