Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

(14.08.2018) Ogłoszenie numer: 604320-N-2018

Termomodernizacja obiektów stacji uzdatniania wody przy ul. Prężyńskiej 30 w Prudniku.

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2.. SIWZ.doc
PDF3. Załącznik nr 8 - Projekt budowlano wykonawczy.pdf
PDF4. Załącznik nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf
PDF5. Załącznik nr 10a - Przedmiar robót pompownia.pdf
PDF6. Załącznik nr 10b - Przedmiar robót chlorownia.pdf
PDF7. Załącznik na 10c - Przedmiar robót zbiornik.pdf
PDF8. Odpowiedzi na pytania z dnia 31.08.2018.pdf
PDF9. Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.09.2018r.pdf
PDF10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
PDF11. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja XML