Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie za rok 2017

SPRAWOZDANIE

Zarządu Spółki :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. z :

- działalności Spółki,
- działalności Zarządu Spółki,
- finansowe

za okres 1.01.2017 - 31.12.2017r.

 

Pobierz sprawozdanie:
PDFSprawozdanie finansowe za rok 2017.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.pdf
PDFSprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017.pdf

Wersja XML