Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

(04.06.2018) Ogłoszenie numer: 567126-N-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej tranzytowej miedzy miejscowościami Dębowiec – Wieszczyna.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCSIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5. - Wzór umowy.doc

PDFZałącznik nr 6 - Mapa do celów informacyjnych.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja XML