Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole

PIP

PDFPIP 2012.pdf
PDFPIP 2013.pdf
PDFPIP 2015.pdf
PDFPIP 2016.pdf

SanEpid

PDFscan SanEp V 12.pdf
PDFSanEpid IV 2013.pdf
PDFSanEpid V 2013.pdf
PDFSanEpid V VIII 2013.pdf
PDFSanEpid IX 2013.pdf
PDFSanEpid IV 2014.pdf
PDFSanEpid V 2014.pdf
PDFSanEpid Poniatowskiego 2014.pdf
PDFSanEpid Szybowice Prezynka IX 2014.pdf
PDFSanEpid V 2015.pdf
PDFSanEpid V 2016.pdf
PDFSanEpid IX 2016.pdf
PDFprotokół kontroli SANEPID.pdf

WIOŚ

PDFscan wios 12.pdf
PDFWIOS prot 2013.pdf
PDFWIOS zawiadomienie 2013.pdf
PDFWIOS V 2014.pdf
PDFWIOS VII 2014.pdf
PDFWIOS X 2014.pdf
PDFWIOS XII 2015.pdf
PDFscan zaw wios XII 16.pdf
PDFzawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli WIOŚ Opole z01.03.2017r..pdf
PDFprotokół kontroli WIOŚ Opole z 04.04.2017r..pdf
PDFProtokół kontroli z WIOŚ 31-07-2017.pdf

Pozostałe podmioty

PDFUrzad Miar 2013.pdf
PDFPROW UM Opole 2013.pdf
PDFPSP V 2014.pdf
PDFPSP VII XI 2014.pdf
PDFUM PROW Opole XII 2014.pdf
PDFWFOSiGW Opole 2014.pdf
PDFWINB 2014.pdf
PDFZUS XII 2015.pdf
PDFRZGW 2016.pdf
PDFProtokół z kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.pdf
PDFProtokół z kontroli KPPSP.pdf
 

Wersja XML