Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie za rok 2015

SPRAWOZDANIE

Zarządu Spółki :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. z :

- działalności Spółki,
- działalności Zarządu Spółki,
- finansowe

za okres 1.01.2015 - 31.12.2015r.

 

Pobierz sprawozdanie:
PDFSprawozdanie z działalności Spółki 2015.pdf
PDFSprawozdanie Zarządu 2015.pdf

PDFWKP 1 Opinia 2015.pdf
PDFWKP 2 Raport 2015.pdf
PDFWKP 3 Sprawozdanie 2015.pdf
PDFWKP 4 Dzialalnosc 2015.pdf

Wersja XML